Serge Schoemaker Architects is een multidisciplinaire ontwerpstudio uit Amsterdam, opgericht in 2008. We werken aan zorgvuldig ontworpen projecten op maat, variërend van gebouwen en interieurs, tot landschapsobjecten en kunstinstallaties .

We benaderen ontwerpopgaven op ambachtelijke wijze: door het bouwen van fysieke modellen wordt de architectonische potentie verkend van ruimte en licht, proporties en materialen. Middels empirisch ontwerponderzoek streeft het architectenbureau naar hoogwaardige architectonische oplossingen op maat. Serge Schoemaker Architects is geïnteresseerd in architectuur waarbij de bouwwijze (‘de kunst van het maken’), de materiaaleigenschappen en de detaillering een onlosmakelijk onderdeel vormen van het ontwerpconcept, de artistieke kwaliteit én de zintuiglijke belevingswaarde.

Deze gevoelige ontwerphouding maakt de architectuur van het bureau bijzonder geschikt voor interventies binnen een complexe context, op uitzonderlijke of historisch waardevolle locaties. Serge Schoemaker Architects zoekt hierbij naar ontwerpoplossingen, die middels vorm, materiaal of ambacht refereren aan de omgeving, die de geschiedenis en cultuur van een plek vertellen, in een ander daglicht zetten, of aanvullen. Op deze wijze streeft het architectenbureau ernaar om architectonische toevoegingen zorgvuldig en duurzaam in de landschappelijke of bebouwde context te integreren.

Sinds 2008 werkt Serge Schoemaker Architects aan projecten binnen het publieke domein en de particuliere sector. Het architectenbureau adviseert opdrachtgevers vanaf het initiële idee – middels haalbaarheidsstudies en ontwerpschetsen – tot aan de oplevering. Bijzondere aandacht wordt er door het bureau gegeven aan de daadwerkelijke uitvoering. De vakkundige omzetting van het ontwerp wordt door de architecten gewaarborgd dankzij een intensieve begeleiding van zowel de aanbesteding als het bouwproces.

Ben je geïnteresseerd hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met ons op. We kijken er naar uit om van je te horen.

View website in English.